Ur hyresgästens perspektiv
1998 startade Åke Stenberg och Sören Johansson företaget Lisab, Lokalinformation i Sverige AB. De hade båda känt att det fanns ett behov på marknaden av ett datasystem, som kunde hålla ordning på hyresavtal. Tillsammans har de skapat ett system som de kallar för Karplan.
Idag används systemet av ett tjugotal centrala myndigheter och deras regionala organisationer.
- Hyresavtal är den näst största kostnaden för en kommun, företag eller myndighet, berättar Åke. Det gäller att ha en lokalförsörjningsplan, ett system som man hela tiden kan bevaka.
I systemet arbetar man också med nyckeltal. Man tittar på lokalens storlek och kostnaden för de anställda.
- Det som var tanken när vi startade, var att ge kunden fullständig kontroll över sina hyresavtal, förklarar Sören. Det här kompletteras sedan med våra kurser i bland annat hyresjuridik.

Bland Lisabs kunder återfinns bland andra Skatteverket och Polismyndigheten i Stockholms Län. Efter att ha arbetat med statliga myndigheter börjar man nu närma sig kommuner och landsting.
- Vad vi gör nu är att försöka växa i lagom takt, säger Åke. Det som gör oss unika är att det knappt finns några liknande företag i den här branschen. Vi tror att ungefär samma frågeställningar som finns inom statliga verk, också finns inom kommuner och företag.
Datasystemet Karplan har utvecklats successivt sedan starten 1998 och är nu inne på femte versionen.
- Det hela är baserat på vår långa yrkeserfarenhet från statliga verk framför allt, säger Sören. Vad som också är viktigt är att vi, till skillnad från liknande företag, arbetar utifrån hyresgästens perspektiv. Andra koncentrerar sig mer på fastighetsägarna. Vi försöker ständigt undersöka vilka möjligheter som finns och som hyresgästen kanske inte känner till. Inom till exempel kommun och landsting skulle man kunna undersöka hur stor kostnaden egentligen är inom äldrevården, daghem, fritids eller bibliotek, avslutar Sören.


Lokalinformation i Sverige AB

Bransch:
Lokalhyresavtal

Telefon: 0708-45 52 36


Email:
lisab@lokalinfo.se

Hemsida:
www.lokalinfo.se

Adress:
Lokalinformation i Sverige AB
Box 24047
10450 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN